Overige diensten

Naast zorgcontractering en zorgondersteuning biedt Pluriplus alle elementen van een apotheekformule, behalve een naam, logo, huisstijl en reclame. Hierbij werkt Pluriplus samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers. Aangesloten apotheken bepalen zelf of zij van deze aanvullende diensten gebruik willen maken. Pluriplus doet niet aan gedwongen winkelnering.


Collectieve kortingsafspraken

Pluriplus biedt verschillende interessante raamcontracten voor apothekers of biedt een goede korting via geselecteerde partners.


U kan gebruik maken van scherpe inkoopvoordelen op zaken voor de backoffice in uw apotheek. Zo zijn er bijvoorbeeld kostenbesparende volumeafspraken voor o.a. een AVG-officier, kantoorartikelen, nascholing en websites.

Kwaliteit

Pluriplus biedt diverse diensten en producten ter ondersteuning van het kwaliteitsmanagementsysteem en de HKZ certificering van uw apotheek.


Via Stichting Kwaliteit Apotheken Pluriplus (SKAP) regelt u uw HKZ certificering. Pluriplus werkt met een externe partner, die u ondersteunt bij het opzetten en onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem, de certificering en het efficiënt toepassen van verbeterinstrumenten. SKAP werkt met een centraal handboek, centrale registraties, synchrone uitvraag en rapportages, waarmee voor u zoveel mogelijk centraal geregeld wordt.

Kijksluiter

Pluriplus biedt de ontsluiting van KIJKsluiter via de Zorgstraat in van Pluriplus.


KIJKsluiter is een platform van ongeveer 10.000 animatievideo’s waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een medicijn in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd.

Zorgprojecten

Pluriplus is continu bezig met het verbeteren van haar dienstverlening naar u en uw patiënten. Om de farmaceutische patiëntenzorg naar een hoger plan te tillen onderzoekt Pluriplus voortdurend de mogelijkheden voor (nieuwe) zorgprojecten met zorgverzekeraars of andere partijen.


Via Zorgsignaal biedt Pluriplus in samenwerking met zorgverzekeraars en andere partijen signalen op het gebied van therapietrouw, persistentie, therapiekeuze op basis van de laatste beroepsrichtlijnen en wetenschappelijke inzichten.

Dankzij de intuïtieve afhandelingsschermen kan u opgespoorde interventies systematisch afhandelen en vastleggen. Zo worden de interventies en zorghandelingen ook meetbaar en aantoonbaar voor zorgverzekeraars, artsen en leveranciers.

Top