Zorgcontracten

Pluriplus onderhandelt namens apothekerscollectief Pact met verzekeraars over zorgcontracten en ondersteunt u bij de uitvoering. Pact is een onafhankelijk apothekerscollectief waar de deelnemende apothekers hun invloed op meerdere niveaus kunnen uitoefenen. Pact staat voor goede zorg die efficiënt wordt aangeboden tegen passende condities.


Ondersteuning afspraken contracten zorgverzekeraars

Pluriplus ondersteunt alle bij Pact aangesloten apotheken bij de realisatie van de (zorg)afspraken met zorgverzekeraars.


Dit geldt ook voor regionale afspraken met uw zorgverzekeraar. Denkt u hierbij aan diverse rapportages op de door u en het Pact collectief behaalde resultaten, het delen van Best Practices, centrale ondersteuning vanuit het kantoor van Pluriplus en lokale begeleiding bij de implementatie van de zorgafspraken.

Ambitie Pact

De vereniging Pact heeft de ambitie om onderscheidend te zijn in de kwaliteit van de farmaceutische zorg. Met inmiddels zo’n 400 aangesloten apotheken heeft Pact in de afgelopen jaren een stevige groei weten te realiseren. Pact is het goedkoopste en tegelijkertijd misschien wel het best presterende collectief. Bij Pact heeft elke apotheek een stem.


Als lid van de vereniging Pact sluit u uiteindelijk zelf rechtstreeks een contract met de verzekeraar en bent u dus zelf verantwoordelijk om de gemaakte afspraken te realiseren. De overeenkomsten met de zorgverzekeraars zijn transparant, er vindt geen afroming van de tarieven plaats.

Een Pact apotheek kiest onafhankelijk voor zijn collectief en groothandel. Pact maakt gebruik van de professionele ondersteuning van Pluriplus. Zo levert Pluriplus het onderhandelteam, de administratieve ondersteuning, praktijkcoaching op afstand en op locatie, rapportages en best practices. Daarnaast heeft Pluriplus de webapplicatie Zorgsignaal ontwikkeld. Deze applicatie helpt de apotheken bij de uitvoering van de zorgafspraken.

Contact met Pact

Wilt u ook onderdeel uitmaken van het collectief van 400 zelfstandige collega's waarbij u uw eigenheid behoudt en herkenbaar blijft als zelfstandige apotheek in uw eigen wijk?


Neem dan geheel vrijblijvend contact met Pact op! Bezoek de website www.apothekerspact.nl voor meer informatie.

U kunt ook bellen naar Pact: 085-2010615.

Top